Аз қамтылған отбасыларының балаларына қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерде демалыс ұсыну
Предоставление отдыха детям из малообеспеченных семей в загородных и пришкольных лагерях
Мемлекеттік мекеме
Государственный орган

«Павлодар облысының білім беру басқармасы» (edupvl.gov.kz)

«Управление образования Павлодарской области» (edupvl.gov.kz)

Қызмет алушылар
Получатели услуги
Жеке тұлғалар
Физические лица
Қызмет көрсететін орын
Место предоставления услуги (выбрать те места предоставления услуги, где оказывается данная услуга)
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:
Канцелярия услугодателя:
– ГУ «Специализированная школа-лицей №1 для одаренных детей города Экибастуза»
Қызмет құны
Стоимость услуги
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет құнын «Білім туралы» 2007 жылғы       27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес көрсетілетін қызметті беруші айқындайды және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының интернет-ресурстарында орналастырылады.
Мемлекеттік қызмет:
1) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балаларға;
2) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балаларға;
3) жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға;
4) төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға;
5) білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына тегін түрде көрсетіледі
Стоимость государственной услуги в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» определяется услугодателем и размещается на интернет-ресурсах местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы.
Государственная услуга оказывается бесплатно:
1) детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
2) детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
3) детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
4) детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
5) иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемые коллегиальным органом управления организации образования.
Қызмет көрсету мерзімі
Срок оказания услуги
15 жұмыс күні
15 рабочих дней
«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету
Оказание услуги на портале «электронного правительства»
Жоқ
Нет
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через госорган
1) өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
3) баланың тууы туралы куәлігінің көшірмелері (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
4) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқығы бар отбасылардан шыққан мемлекеттік қызметті алушылар санаты үшін көрсетілетін қызметті алушының (отбасының) жергілікті атқарушы органдар тарапынан ұсынылатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тұтынушылар қатарына жататынын растайтын анықтама;
5) табысы туралы мәлімет (ата-аналардың немесе оларды алмастырушы адамдардың еңбекақылары, кәсіпкерлік және басқа да қызмет түрлерінен түскен табыстары, балаларға төленетін алимент түріндегі және қарауындағы басқа да адамдардың табыстары, жан басына шаққандағы орташа табысы ең төменгі өмір сүру деңгейінен төмен, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын отбасылар табыстары)
6) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, отбасыда тәрбиеленетін балалар үшін қорғаншылықты (қамқоршылықты), патронаттық тәрбиелеуді бекіту туралы уәкілетті органның шешімі.
7) отбасының материалдық-тұрмыстық жағдайын тексеріп-қарау негізінде, сондай-ақ  қаржылай және материалдық көмек көрсету туралы шешім қабылдау үшін басқа да қажетті құжаттар негізінде қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерде демалуға тегін жодама беру туралы білім беру ұйымдары алқалы басқару органдарының шешімінің көшірмесі;
8) даму мүмкіндігі шектеулі балалар үшін психологиялық-медициналық-педагогикалық-консультациялардың медициналық қорытындысының көшірмелері;
9) көрсетілетін қызметті алушының флюросуретімен қоса денсаулық жағдайы туралы (медициналық паспорты) анықтама (болған жағдайда).
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность услугополучателя (требуется для идентификации личности);
3) копия свидетельства о рождении ребенка в случае рождения ребенка до 13 августа 2007 года либо за пределами Республики Казахстан (требуется для индентификации личности);
4) справка, подтверждающая принадлежность услугополучателя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи, предоставляемая местными исполнительными органами, для категории услугополучателей из смей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
5) документы о полученных доходах (заработная плата работающих родителей или лиц их заменяющих, доходы от предпринимательской и других видов деятельности, доходы в виде алиментов на детей и других иждивенцев для услугополучателей из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых сренедушевой доход ниже величины прожиточного минимума);
6) решение уполномоченного органа об утверждении опеки (попечительства), патронатного воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;
7) копия решения коллегиального органа управления организации образования о выдаче бесплатных направлений на предоставление отдыха загородные и пришкольные лагеря на основании обследования материально-бытового положения семьи, а также других необходимых документов для принятия решения об оказании финансовой и материальной помощи;
8) копия медицинского заключения психолого-медико-педагогической консультации – для детей с ограниченными возможностями;
9) справка о состоянии здоровья (медицинский паспорт) с приложением флюроснимка услугополучателя (при наличии)
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі
Результат оказания госуслуги
Қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерге жолдама.
Направление (путевка) в загородные и пришкольные лагеря.