Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау
Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования
Мемлекеттік мекеме
Государственный орган

«Павлодар облысының білім беру басқармасы» (edupvl.gov.kz)

«Управление образования Павлодарской области» (edupvl.gov.kz)

Қызмет алушылар
Получатели услуги
Жеке тұлғалар
Физические лица
Қызмет көрсететін орын
Место предоставления услуги
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі:
–  «Екібастұз қаласының дарынды балаларға арналған мамандандырылған №1 лицей-мектебі» ММ
Канцелярия услугодателя:
– ГУ «Специализированная школа-лицей №1 для одаренных детей города Экибастуза»
Қызмет құны
Стоимость услуги
Тегін
Бесплатно
Қызмет көрсету мерзімі
Срок оказания услуги
3 жұмыс күні
3 рабочих дня
«Электронды үкімет» порталында қызмет көрсету
Оказание услуги на портале «электронного правительства»
Жоқ
Мемлекеттік мекеме арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через госорган
1) өтініш (еркін нысанда);
2) үйде оқыту бойынша ұсынымдармен қоса дәрігерлік-консультациялық комиссияның анықтамасы;
3) мүгедек балаларға ұсынылатын білім беру оқу бағдарламасы туралы психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация қорытындысы.
1) заявление (в произвольной форме);
2) справка врачебно-консультационной комиссии с рекомендацией по  обучению на дому;
3) заключение психолого-медико-педагогической консультации о рекомендуемой образовательной учебной программе для детей-инвалидов.
ХҚО арқылы қызмет көрсету
Оказание услуги через ЦОН
Жоқ
Нет
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі
Результат оказания
госуслуги
Құжаттарды қабылдау туралы қолхат (еркін нысанда).
Расписка о  приеме документов (в произвольной форме).